fbpx
 • Celistvost,  Cesty po krajině duše

  Celistvost

  Celistvost. Hledání vlastního středu. Osobní intergita. Holistický přístup. Magická slova zahalená nejasností, o co vlastně jde. Co to tedy vlastně je a jak se „TO“ hledá? Celistvost je pomyslný cíl osobního rozvoje, dospělosti, zralosti, terapií i kurzů. Ale spíš než cíl je to každodenní činnost. Neustálé hledání cest, jak se ke své integritě dostat. Nepřerušené spojení se sebou, stálé obracení se dovnitř, přesvědčování se, zda sama sobě nelžu, opravdovost, autenticita. Stopování vlastní pravdy, spojování se se Zdrojem. Kde všude můžeme celistvost hledat? Osciluje na několika osách, kde se stále musíme přesvědčovat o své opravdovosti: TĚLO – EMOCE – MYSL Cítím a ctím své tělo? Jeho potřeby, touhy? Chovám se k…

 • Kolo roku

  Hromnice / Imbolc

  Hromnice se slaví 1.února. Uprostřed zimy, mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Pohanské kolo roku symbolizuje životní cyklus ženy. V zimě se drží u moci stará, moudrá a cynická stařena. Rituálem Hromnic volaly ženy mladou a nezkušenou Ostaru, aby přinesla jaro a vzbudila přírodu. Než však stařena zmizí ze scény a je definitivně vynesena jako „Morana“, můžeme jí odevzdat to, co nám už neslouží. Jsme stále v temné části roku a jistá zasmušilost je na místě. Naši předkové byli více odkázáni na přírodní cykly. Dralo se peří, občas se uspořádal bál, žilo se pospolitostí, práce venku bylo málo a zásoby se tenčily. Všichni toužebně čekali na jaro. My jsme sice…

 • Cesty po krajině duše,  Vyčteno z knih

  Sebepoznání podle kurandery

  Často potkávám ženy, které procházejí složitým obdobím, kdy přišly o to, o co se doposud opíral jejich život. Taky jsem tím prošla. Pokud se totiž náš život opírá o to, co je vně nás, budeme o to připraveni. Jediný pevný bod ve vesmíru je totiž naše nitro. A dokud se neopřeme o něj, vše bude nejisté a vratké. A pak se ptám: A kdo jsi teda ty? Ty – bez muže, bez domu, bez dětí, bez práce? …. Často překvapeně mlčí, protože si takovou otázku ještě nikdy nepoložily… Udusány každodenním plahočením ztratily nadhled nad svým životem._____________________ „A co mám udělat, abych poznala sebe sama?“ „Budeš muset odpovědět na tyto otázky:?Kdo jsem??Jaký…

 • Cesty po krajině duše,  To temné v nás

  Moje odpuštění mužům

  Dlouho jsem k mužům měla nevědomou projekci. Tichou výčitku a společnou vinu. Historie vedená především muži je plná válek, zabíjení, zneužívání víry, násilí, znásilňování, upalování. Ani dnes, když se dívám na zprávy, není to o moc jiné. Ať už se na tom muži jen podílí nebo tomu nedokáží zabránit. Muži se násilných trestných činů dopouštějí v celosvětovém měřítku velmi zhruba řečeno čtyřikrát častěji než ženy. Každý muž někde hluboko v mém nevědomí dostal nálepku ještě dřív, než jsem ho doopravdy poznala. Součástí mnoha pracovních i osobních vztahů s muži bylo podceňování, pohrdání, dělání věcí za muže, protože to neumí nebo já to umím líp. První část pracovního života jsem spolupracovala především s muži. A…

 • Kolo roku

  Yule, svátek zimního slunovratu

  Severské legendy vyprávějí příběh o bohu Slunce, o krásném Baldrovi, synovi Odina a Frigg. Zářil kam přišel a všichni ho milovali. Měl však zlé sny o konci světů, vražedné době a o tom, že nastane ragnarok – konec světa: slunce i měsíc pohltí obrovský vlk. Svěřil se ostatním bohům a Odin, jeho otec, se v přestrojení vydal hledat vědmu, která by mu vyložila Baldrovi sny. Až na konci světa našel hrob té vědmy a přivolal si ji ze záhrobí. Ta mu oznámila, že už se v podsvětí na Baldra všichni těší, protože brzy zemře. A Slunce už nikdy nevyjde. Matka Frigg, nejmocnější z bohyní, se rozhodla proroctví zabránit. Obešla celý…

 • Cesty po krajině duše

  Ženská síla

  Tohle sousloví mě už dlouho dráždilo. Hledání toho, co je ženská síla a jak se liší od té mužské. Někde to totiž splývá. Každou chvíli slyším, že jsem silná, ale mám pocit, že mě to odděluje od ženskosti. Jsou ženy silné, které dokážou obstát ve světě mužů a prosadit se. Ženy silné, které se dokážou postarat o sebe, o svoje děti, přestože jsou na to samy. Ženy, které dokáží to, co muži. Ženy silné, které to nevzdaly, přestože byly opuštěny. Matky bojující za své děti. Ženy, které dokážou stát pevně za svým. Budovat, podnikat, být v politice. Řídit letadla i firmy. Pak jsou božské archetypy ženské síly: archetyp Kálí, bohyně destrukce…

 • Tělo jako chrám

  Masáž pánevního dna

  aneb vaginání mapování nebo léčení jóni To všechno jsou jiné názvy pro podobnou techniku. Ženské pánevní dno už naštěstí není tak tabuizované téma a čím dál tím víc se objevují různé články, cvičení, kurzy nebo terapie. Svalová struktura pánevního dna je velmi složitá (má tři vrstvy svalů různých funkcí) a většina žen ji má v určité disharmonii, tedy buď příliš uvolněné nebo příliš napjaté. Cvičením lze svaly posilovat, ale uvolnit cvičením hluboké vnitřní svaly je téměř nemožné. Harmonie znamená vlastně jejich pružnost. Většinou nemáme problém jít na masáž, pokud nás bolí za krkem, ale pokud cítíme napětí v pánvi, je to stále pro mnoho žen tabu. Tak jako jinde v…

 • Tělo jako chrám

  Co se děje při biodynamické masáži?

  Dlouho mi vrtalo hlavou, jak se asi tak neodžité emoce můžou ukládat v těle. Připadalo mi to jako ezoterický blábol. Když jsem tělu vrátila pozornost a citlivost, začaly se mi emoce při cvičeních nebo doteku uvolňovat a úřadovat. Takže to nešlo popřít. Ale ještě pár let jsem si počkala na vysvětlení, které přijalo i racio a přišlo od lékařky, která vede kurz biodynamických masáží (skvělá MuDr. Dana Skálová). Jedná se o tzv. neukončený vazomotorický cyklus. Nejnázorněji je to vidět na příkladu: Když pračlověk potkal medvěda, vyplavil se mu adrenalin, který ho připravil na boj nebo útěk. Což následně, hnán mědvědem, musel taky využít. Tím se adrenalin taky vybil. (Tomu prvnímu impulzu…

 • Cesty po krajině duše,  To temné v nás

  Jak se vyrovnat s bolestí

  Jak se vyrovnat s psychickou bolestí je jedna z největších životních lekcí. Bolest do našich životů vždycky přichází nevítána. Je občasným, leč nevyhnutelným návštěvníkem našich životů. Necítí ji snad jen psychopati. Nikdo ji nechce a všichni se ji snaží zahnat, necítit a vyhnout se jí. To však není řešení. Jen se schová, zůstává v nás a škodí na nevědomé úrovni. To, že si ji nedovolíme prožít, způsobí jen to, že se v těle uloží jako vřed. Když to děláme opakovaně, stáváme se necitlivými nejen na bolest, ale i na vše ostatní. Největší bolesti se týkají největších životních ztrát. Smrtí nejbližších a rozchodů. Nejdéle trvá zármutek, kterému jsme nepohlédli do tváře.…

 • Tělo jako chrám

  Tantrická masáž jako cesta k sebepřijetí

  Všichni máme nějaký vztah ke svému tělu. Tělo je nositelem našeho života. Nic menšího. Život začíná prvním nádechem a končí posledním výdechem. Nic jiného než láska k němu nám vlastně ani nezbývá. Přesto to tak často není. V praxi, v kurzech i ve sdíleních jsem se setkala s mnoha typy nepřijetí těla. Vztahujeme se k ideálům vytvořeným reklamami a umělým světem. A trápíme se tím, kde máme oproti tomu ideálu nedostatky. Majitelé ideálních těl prý tvoří asi 4 % populace. A my všichni ostatní máme chtít vypadat stejně? Někdy i velmi krásné ženy se stále cítí být nedostatečné a NE DOST dokonalé. Muži se toho zdají být více ušetřeni, ale…