O mně

Profesní CV

Vystudovala jsem na FAMU produkci a přes 20 let jsem se jí i věnovala. Prošla jsem tvorbou reklam, celovečerních filmů i TV seriálů. Zadavateli byly většinou zahraniční produkce. Na většině projektů jsem pracovala jako location manager (tedy vyhledávání lokací pro filmové natáčení a následně zařizování natáčení) V roce 2005 jsem založila firmu se stejným zaměřením. Činnost jsem přerušila pouze krátkodobě, kdy jsem pracovala v zahraničí jako divemaster (průvodce potápění) nebo po narození dětí.

Mou nejsilnější stránkou se tak stalo realizování často téměř nemožného. Práce na jedné straně s kreativci a na druhé s úřady. A pak především i schopnost tento tlak z obou stran vydržet. Za dobu mé podnikatelské praxe tak vyplynulo koučinkové porozumění a kompetence v oblasti řízení projektů, středního managementu, vedení malých a středně velkých firem, volnonožců a kreativců.

Od roku 2019 jsem zanechala filmovou praxi v šuplíčku s názvem „lahůdkářství“ a věnuji se celostnímu koučinku a práci s tělem.

Díky svým životním krizím a milníkům jsem se dostala na cestu sebepoznání, zkoumání osobnosti své i ostatních a vrátila se ke svému původnímu záměru: hledání smyslu našeho bytí.

Můj příběh

V jistém období mého života jsem měla zdánlivě všechno, co by se mohlo považovat za životní úspěch.  Fungující rodinu, vztah, dvě krásné zdravé děti, fungující malou firmu a dobrou pracovní pověst. Všechno vlastně učesané a funkční. Přesto se mi někde vzadu v hlavě líhla otázka: A to je všechno??

Životní krize a rozpad partnerského vztahu mě navedly na nesnadnou a bolestivou cestu zpátky k sobě. Tomuto období vděčím především za možnost hluboké introspekce do nefunkčních vzorců a iluzí, ve kterých jsem do té doby žila.

I přes vědomou a dobře vedenou práci s psychickou stránkou osobnosti jsem cítila, že mi nezpracované emoce sedí v těle, což mě dovedlo napřed k jednoduchým dotykovým terapiím a pak k tantrickým masážím. Zažila jsem na vlastní kůži léčivé účinky vědomého doteku a jeho magické účinky na duši.

Teprve tam nastalo skutečné léčení a sebepřijetí. Prošla jsem cestu od předchozího dlouhodobého popírání nebo překonávání pocitů až k návratu k celistvosti, citlivosti a vnímání jemných nuancí a moudrosti těla. A hlavně k vracení si sebelásky, sebeúcty a sebehodnoty. Změnilo se mi životní nastavení, tempo i směřování. Fascinuje mě hra energií, synergie těla a duše a především spirituální přesah celé mé cesty.

Po překonání osobní krize jsem už jen pokračovala v dalších kurzech, které prohlubují mou osobní zkušenost a dovednosti. Hledám stále cesty práce s tělem, které jsou přístupné širší skupině lidí, pracují s emocemi i s fyzickou bolestí a mají terapeutický přesah.

Absolvované vzdělání a kurzy

katedra produkce FAMU, absolvovala 2001 s titulem MgA.

🧿

Profesionální kouč (Akreditováno MŠMT, Koučink centrum s.r.o.) Kurz kombinuje klasickou výuku (předání znalosti), praktické nácviky koučovacích rozhovorů v triádách (za přítomnosti zpětné vazby na probíhající učení od lektora) a týmové diskuze (praktická implementace naučených znalostí a dovedností do praxe každého účastníka). Součástí výuky je absolvování řady koučovacích sezení s následným rozborem a vysvětlením, praktický nácvik koučovacích metod ve dvojicích, simulace případové studie a vypracování vlastních akčních plánů.

🧿

Cesty transformace, John Hawken – roční výcvik „Bioenergetika a bioenergetická terapie“ Bioenergetika, biodynamická psychologie a masáže. Usiluje o uvolňování starých traumat, zvyků a nevědomých obranných postojů a o osvobození naší životní energie ve prospěch živosti, potěšení a sebeuskutečnění.

🧿

MuDr.Bc. Dana Hlaváčková – „Roční výcvik biodynamických masáží“ techniky biorelease, nastartování sebeozdravných schopností organismu na www.vycviky.cz podle technik G. Boysen.

🧿

MuDr.Bc. Dana Hlaváčková – „Terapeutické masáže a deep draining“ – specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince. Masáže deep-draining jsou součástí body-psychoterapie a jsou samostatným body-terapeutickým přístupem.

🧿

Psychoterapeutické minimum – Studijní program Psychoterapeutické minimum nabízí doplňující teoretické vzdělání pro budoucí i stávající terapeuty, kteří procházejí terapeutickým výcvikem, mají dokončeno vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) jiného oboru než magisterské psychologie či atestace z psychiatrie a chtěli by se v budoucnu věnovat psychoterapeutické práci v souladu se standardy EAP. (Biosyntéza)

🧿

Kurz „Respektovat a být respektován“ (akreditováno MŠMT) „Ve jménu lásky a dobrých úmyslů se však někdy používají výchovné prostředky, které se neslučují s respektem a lidskou důstojností – hrozby, tresty, zesměšňování, „uplácení“ odměnami aj. Dospělí si přejí, aby se děti chovaly s respektem k druhým lidem. K tomu ale potřebují zažít samy na sobě respekt od dospělých. Nestačí, když o vzájemném respektu pouze slyší nebo jej vidí kolem sebe.“

🧿

Kurz sportovní a relaxační masáže (Refit S.H. s.r.o., akreditováno MŠMT)

….

🧿

Jan Komeda, Škola umění milování – „Tantrická masáž v profesionální praxi“ Tantra masáže pracují s konceptem energetického těla. Jejich cílem je rozproudit a navýšit energii, expandovat ji do celého těla a následně i za jeho hranice. Vzrušení je jednou z forem energie.

🧿

Amara Charles – „Quodoushka – sexuální praktiky z nagualské tradice“ Systém Quodoushka, založený na učení dávných Májů, Olmeků a Toltéků a předávaný generacemi Twisted Hair Nagual Elders of the Sweet Medicine Sundance Path, nabízí praktické vedení v sexu, intimitě a vztazích, stejně jako v tom, jak dosáhnout vyšších úrovní orgasmu a sexuální extáze.

🧿

Cesty transformace, John Hawken – „Dark Eros“ Temný Eros neboli Dark Eros je transformací strachu, viny, zloby a obviňování. Je to prozkoumávání existenciální sexuality, uložené v první čakře. Řeší základní otázku: zda je základem našeho života strach nebo potěšení. Strach je vlastně vzrušení se stažením, tak jak ho znají všichni fanoušci hororů nebo horské dráhy. Potěšení je na druhé straně vzrušení s uvolněním a rozšířením.

🧿

Cesty transformace, John Hawken  – roční tantrický výcvik  „Posvátné tělo – vášnivý duch“ Po svém zaučení u uznávané tantrické učitelky Margo Anand vytvořil John Hawken svůj vlastní přístup k tantře s terapeutickým přesahem. Pracuje s jednotou, kterou pocítíme, když si uvědomíme a prožijeme sebe sama jako bytost, která vedle svého fyzického těla, má i tělo energetické. V jeho pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla a tím pádem nalezení naší celistvosti.

🧿

John Hawken a Andrew Barnes – „Za hranice orgasmu“ (propojení sexuality a spirituality) Techniky tantrického odzbrojení (uvolnění energie v těle), práce s rozšířenými stavy vědomí skrze prožitek těla.

….