fbpx
  • Celistvost,  Cesty po krajině duše

    Celistvost

    Celistvost. Hledání vlastního středu. Osobní intergita. Holistický přístup. Magická slova zahalená nejasností, o co vlastně jde. Co to tedy vlastně je a jak se „TO“ hledá? Celistvost je pomyslný cíl osobního rozvoje, dospělosti, zralosti, terapií i kurzů. Ale spíš než cíl je to každodenní činnost. Neustálé hledání cest, jak se ke své integritě dostat. Nepřerušené spojení se sebou, stálé obracení se dovnitř, přesvědčování se, zda sama sobě nelžu, opravdovost, autenticita. Stopování vlastní pravdy, spojování se se Zdrojem. Kde všude můžeme celistvost hledat? Osciluje na několika osách, kde se stále musíme přesvědčovat o své opravdovosti: TĚLO – EMOCE – MYSL Cítím a ctím své tělo? Jeho potřeby, touhy? Chovám se k…